Cada 17 de maio Galicia honra as súas Letras e a súa Lingua.

A historia, os autores e autoras homenaxeados/as, aspectos xenéricos sobre o galego... están permanentemente ó seu dispor neste portal específico.

Se quere participar nesta iniciativa, pode envia-los seus traballos (narracións, poesías, fotografías, debuxos...) a: info@diadasletrasgalegas.com, e publicaranse no apartado de "Colaboracións" deste mesmo portal.