Xoan Manuel Pintos Villar

Homenaxeado/a Ano 1975


Xoán Manuel Pintos Villar naceu en Pontevedra o 1811, e morreu en Vigo en 1876. Estudiou Humanidades na Coruña, e Leis na Uníversidade de Santiago.

Exerceu a avogacía en Pontevedra, e tamén o ensino. Foi, durante un tempo, xuíz en Cambados, fiscal en Pontevedra e logo Rexistrador da Propiedade en Vigo. Poesía, música e pintura foron as súas querencias.

Amosou un especial interese polo idioma e por Galicia. Crese que empezou a escribir no ano 1844. A súa obra máis coñecida é A GAITA GALEGA TOCADA POLO GAITEIRO, primeiro libro da literatura galega contemporánea, que vén ser un manual de iniciación ó idioma galego e apoloxía de Galicia.Tamén escribiu un breve diccionario galego e numerosas composicións en follas soltas e xornais.

Este autor pode ser considerado o primeiro dos precursores do Rexurdimento galego, polo labor que realizou en favor da lingua galega da que era un grande coñecedor.

 

A GAITA GALEGA TOCADA POLO GAITEIRO (frag.)

Ou Galicia, Galicia boi de palla

canta lástima ten de tí o Gaiteiro!

O aguillón que che meten é de aceiro

e con él muita forza te asoballa.

No lombo teu zorrega, bate e malla

fasta o máis nomicreque ferrancheiro

e calesquer podenco forasteiro

te vafa de vergonza sin migalla!

Agarima alleeira eses ingratos

ou víboras que postas ao teu peito

co ferrete che rompen mil buratos!

Si o sangre teu refugas do teu leito

malas novas madrasta de insensatos

dos fillos teus ao amor nan tés direito.