Obra

Xosé Maria Álvarez Blázquez - 2008


 

VIDA | OBRA

 

Ise neno da rúa

 

Non é certo que os nenos teñan fame

 Non pode ser.

 Ben o sabedes todos

 os que andades no mundo atafegados

 á percura do pan dos vosos fillos

 Ises outros que vedes pola rúa

 pedindo esmola,

 non teñen fame, non, porque daquela

 vos teríades morto de vergonza.

 

 E ben vos vexo andar nos vosos coches

 ou nos tranvías, a berrar de cousas

 estranas, -¡viva, beba, baba, buba¡-

 sen reparar naquil esfarrapado

 que coa moura mauciña está petando

 na porta de ferro.

 Por iso penso que non é verdade

 o que algún caviloso di dos nenos

que andan así petando pola vida

 -¡Non, home, non¡- lle dixen a un de aqueles-

 A xente pasa leda......¡Fora boa

 que andivesen a rirse dos seus crimes¡