Sobre Manuel Lugrís Freire

Manuel Lugrís Freire - 2006


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | SOBRE MANUEL LUGRÍS FREIRE

 

# Campos Villar, Manuel: Antoloxía de Manuel Lugrís Freire. Editorial Galaxia. 2006.

# Campos Villar, Manuel: Diccionario Manuel Lugrís Freire. Editorial tresCtres. 2006.

# Campos Villar, Manuel: Lugrís, unha biografía. Editorial Galaxia. 2006.

# Cosme Abollo, Nélida; Sánchez Vales, María Dolores: Manuel Lugrís: Escolma de textos. Edicións do Castro. 2006.

# Hermida García, Modesto (dir.): A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire. Difux, S.L. 2006.

# Rabuñal, Enrique: Manuel Lugrís Freire. Edicións A Nosa Terra. 2006.