Sobre Avilés de Taramancos

Antón Avilés de Taramancos - 2003


 

VIDA | OBRA | CRONOLOXÍA | LETRA, PALABRA E IMAXE | SOBRE AVILÉS DE TARAMANCOS

 

* Agrelo, Xosé: Avilés de Taramancos. Fasquía. Toxosoutos. 2003.

* Agrelo Hermo, Xosé: Avilés de Taramancos: o nacemento dun narrador para un povo. Revista quincenal Barbanza, nº 38. Outubro, 1989.

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: Avilés de Taramancos, alta torre, en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia. Vigo. 7 de marzo de 1990.

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: A bordo da Camelia do Mar, en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia. 25 de abril de 1992.

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: Obra viva. O centro de gravidade fraternal, en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia. 13 de junio de 1992

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: A obra literaria de Antón Avilés de Taramancos, en VV.AA.: Historia da Literatura Galega. Tomo 5, pp. 1441-1472. Edicións A Nosa Terra. Vigo. 1997.

Antón Avilés de Taramancos* Álvarez Cáccamo, X. Mª: Imaxe e navegación de Antón Avilés de Taramancos, en Casa da Gramática, nº 2. Noia. Maio. 1998.

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: A semente e o navío (sobre As torres no ar), en VV.AA.: Antón Avilés de Taramancos, pp. 41-43. Edicións A Nosa Terra. Vigo. 2002.

* Álvarez Cáccamo, X. Mª: Vida de Antón Avilés de Taramancos. Editorial Galaxia. 2003.

* Álvarez Torneiro, Manuel: O canto americano de Avilés de Taramancos, en Cuaderno de Cultura. “La Voz de Galicia”, 13 de febrero 1986.

* Álvarez Torneiro, Manuel: As torres no ar, que do soño son, en Cuaderno de Cultura. “La Voz de Galicia”, 25 de marzo 1990.Antón Avilés de Taramancos

* Álvarez Torneiro, Manuel: Memoria na Coruña dos anos cincuenta, en VV.AA: Antón Avilés deTaramancos, pp. 9-13. Edicións A Nosa Terra. Vigo. 2002

* Araguas, Vicente: Avilés de Taramancos: os principios, en Luzes de Galiza, nº 21, pp. 33-34- A Coruña. 1993.

* Arxóns, María Dolores; Castro, Xavier: Antón Avilés de Taramancos. Vida e obra. Edicións Xerais. 2003.

* Arxóns, María Dolores; Agrelo, Xosé Lois: Antón Avilés de Taramancos. Unha fotobiografía. Edicións Xerais. 2003.

* Cabana, Darío Xohán: Antón Avilés de Taramancos, en A Trabe de Ouro, nº 10, p. 333-334. Santiago de Compostela, abril-xuño 1992.

* Casares, Carlos: Avilés de Taramancos, en Cultura, La Voz de Galicia, 25 de setembro 1982.

* Conde, Alfredo: Antón Avilés. In memoriam, en La Voz de Galicia, 24 de marzo 1992.

* Costa Clavell, Xavier: Avilés Vinagre no espello humano, en Revista Alameda, nº 7, pp. 50-51. Ed. Sociedade Liceo. Noia. 2002.

Antón Avilés de Taramancos* Cunqueiro, Álvaro: A frauta i o garamelo, en Una ventana, La Voz de Galicia, 3 de marzo 1959.

* Entrevista a Avilés de Taramancos, en Revista Alameda, nº 7, pp.70-72. Ed. Sociedade Liceo. Noia. Marzo. 2002.

* Fernán-Vello, Miguel Anxo: Taramancos, a poesía que nos regresa no tempo, en El Correo Gallego, 4 de marzo 1992.

* García-Bodaño, Salvador: Noticia de Avilés de Taramancos, en Grial, nº 31, pp. 63-66. Vigo, xaneiro-marzo. 1971.

* García-Bodaño, Salvador: Avilés de Taramancos, en Gran Enciclopedia Gallega, vol. 3. p. 25. 1975.

* García-Bodaño, Salvador: Introducción, en O tempo no espello. Edicións do Castro. A Coruña. 1982.

* Graña, Bernardino: Gracias, Antón-Ulises, en Galicia Literaria, Diario 16 de Galicia. 25 de abril 1992.

* Iglesia Alvariño, Aquilino: Tres años de poesía gallega (1959). Alzan el vuelo las ediciones de Galaxia., en La Noche, 11 de febrero 1960.

Antón Avilés de Taramancos* Ledo Andión, Margarita: Avilés de Taramancos: “son un pouco da poesía secreta”, entrevista en A Nosa Terra, 27 de abril e 3 de xullo 1980.

* Marco, Aurora: Avilés de Taramancos, Un francotirador da fermosura. Toxosoutos. 2003.

* Méndez Ferrín, Xosé Luis: Avilés de Taramancos, en De Pondal a Novoneyra, pp. 294-296. Edicións Xerais. 1984.

* Neira Vilas, Xosé: Tiña o poeta dúas patrias, en Revista Alameda, nº 7, p. 34. Ed. Sociedade Liceo. Noia. 2002.

* Novoneyra, Uxío: Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos, en Faro de Vigo, marzo. 1992.

* Sampedro, Pilar; Agrelo, Xosé: Aproximación didáctica á obra de Antón Avilés de Taramancos. Toxosoutos. 2003.

* Veiga, Martín: Antón Avilés de Taramancos. Edicións Fervenza. 2003.

* VV.AA.: Os compromisos de Avilés: Antón Avilés de Taramancos. pp. 14-16. Edicións A Nosa Terra. Vigo. 2002.